Monika’s Musings

miscellaneous tidbits on marketing, advertising, and life in general

Вторник е, все пак

April11

Един от най-абсурдните разговори с колеги ми се случи вчера. Трябваше да се направи много бързо една презентация и имах чувството, че цялото направление се е впрегнало да помага. Срещнах Ванката край диспенсъра за вода.

- Ванка, и ти ли бичиш слайдове?
- А, не. Аз съм в отпуска.

(Минутка мълчание).

- А що си с костюм?
- Е, вторник е все пак. По дънки ли да дойда?!?!

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
posted under General stuff

Email will not be published

Website example

Your Comment:

*